donderdag 4 februari 2016

Blinden kijken film!

NRC 15-9-2015

De app Watson, die laat via de smartphone horen wat er tussen de dialogen in een film gebeurt. Kan overal, dus ook thuis, worden gebruikt.

Waar ben je nou?

reizenmagazine mei 2015

zonder de telefoon uit je zak te halen weet het thuisfront waar je bent met de app van Polarsteps.
Voor Iphone en binnenort ook voor Android.

Twitter verliest jonge gebruikers

NRC 26-1-2016

\gebruikers in de leeftijd van 15-19 jaar zijn definitief afgehaakt op dit sociale netwerk. De gemiddelde leeftijd op Twitter stijgt. Jongeren gebruiken Snapchat, Instagram, Whatsapp.

Twitter lijdt ook steeds meer verlies.

1 op de 7 15 jarigen is functioneel analfabeet

NRC 22-1-2016

Geen wonder de lesmethode op school dateert van voor internet en het mobieltje!

Naast de ontlezing zijn de leerlingen ook minder taalvaardig en bezitten ze minder taalkennis.

1 op de 7 leerlingen van 15 jaar is functioneel analfabeet en een groot deel van de rest kan maar gebrekkig spellen, stellen en een verhaal vertellen. Dat komt ook omdat het onderwijsprogramma al 25 jaar niet is veranderd. Nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn ook maar nauwelijks tot het onderwijs doorgedrongen. Geen wonder dat de leerlingen niet worden gestimuleerd.

Al meer dan een jaar is een groep van docenten en vakdidactici bezig om het vak Nederlands te verbeteren. Centraal staat het begrip bewuste geletterdheid. Men wil meer diepgang en inhoud. Het accent moet liggen op trucjes en inslijpen, zodat inzicht en bewust begrip ontstaat.

Boek is even leuk als een serie

NRC 20-1-2016

Verkoop van boeken en lenen van boeken loopt terug, maar dat wil niet zeggen dat er minder wordt gelezen Sommige huishoudens hebben zelf ook nog veel boeken in huis. Het aantal uren dat de Nederlander in leest wordt al jaren geturfd en dat is al 10 jaar gelijk n.l. 1,5 uur per week.

Literatuur op de middelbare scholen is een beetje uit. Series kijken is in. De middelbare schoollezers voelen geen verbinding met de literatuur. De belevingswereld sluit niet aan bij hun wereld. Scholieren lezen ook herkenbaarheid, om het boek op hun eigen leven te kunnen betrekken.

Hoe vaker kinderen worden voorgelezen hoe beter zij zich in anderen kunnen verplaatsen oftewel empathie kunnen ontwikkelen. Dit is een cruciale vaardigheid voor het onderhouden van sociale contacten.

Series winnen het van boeken, omdat mensen in series wel een gemeenschappelijk verhaal vinden waartoe ze zich kunnen verhouden. leerlingen vinden beeldschermen toffer en het is leuker iets te kijken (ook wat veel mensen kijken). En series kan je samen kijken.

Dus: lees met de klas hetzelfde boek (maar niet klassikaal), biedt het papier en beeldscherm aan en praat er tegelijkertijd over.
\zorg dat de belevingswereld aansluit bij de leerlingen.